ส.3 สรุปผล (Result)

ส.3 สรุปผล (Result)
จากการที่ได้ออกแบบโลโก้ของร้าน Sweet Roll , Tokyo Sweet แล้วนั้นจึงได้เลือกมา 2 แบบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอีกทีหรือเพื่อเป็นแนวทางการตลาดการขายบรรจุภัณฑ์นั้นเอง
โดยจะเป็น 2 ลักษณะคือ ตัวบรรจุภัณฑ์สีขาวนั้นจะเป็นลักษณะเปิด-ปิดกล่อง ส่วนตัวบรรจุภัณฑ์สีดำนั้น
จะเป็นลักษณะฝาปิดนั้นเอง3D Packeging ของร้าน
แบบที่ 1
3D Packeging ของร้าน
แบบที่2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น