วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

การนำเสนอกงานกลุ่ม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556

โครงการออกแบบเพื่อชุมชน โครงงาน : การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบ การสินค้าในเขต ซอยเสือใหญ่ เขตจันทรเกษม : ร้านขนมโตเกียวหลังม. รายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 / 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น