ส.2 สมมติฐาน (Resume)

ส.2 สมมติฐาน (Resume)
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเบื้องต้นเราจึงทราบปัญหาดังนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-โลโก้ใหญ่จนเกินไป
-ตัวโลโก้เองมีความเยอะเกินความพอดี
-ข้อความเชิญชวนเล็กจนเกินไป
-สีสันบรรจุภัณฑ์ไม่เข้ากับโลโก้
ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ตัวบรรจุภัณฑ์เองควรมีลักษณะเล็กกว่านี้ให้สมเหตุสมผลกับขนมโตเกียว
-รูปแบบหรือตัวกราฟฟิกเองนั้นควรที่จะไม่ต้องเยอะมากดูแล้วเข้าใจง่าย
-ตัวโลโก้และตัวบรรจุภัณฑ์ควรมีความสอดคล้องกันมากที่สุด
-ควรสร้างโลโก้ให้น่ามองเพราะต้องเป็นตัวชูโรง
แบบ Sketch โลโก้ร้านแบบ Sketch Idea ร้าน
เป็นการร่างแบบโลโก้โดยนำชื่อร้านหรือตัวอักษรของชื่อร้านมาเป็นตัวโลโก้หลักๆ โดยชื่อร้าน
Sweet Roll , Tokyo sweet โดยการนำเอาตัวอักษร S มาเป็นตัวชูโรงเพราะว่าถ้าตัว S นั้นถ้าเรามาเติม
ขีดให้ชนกันก็จะได้เป็นเลข 8 มีความหมายว่าความประสบความสำเร็จนั้นเอง
โลโก้แบบที่1


โลโก้แบบที่2
แบบร่างของร้าน (Pattern)
แบบร่างของร้าน (Pattern)
ตัวบรรจุภัณฑ์ที่ได้สเก็ตไว้นี้เป็นลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีลักษณะลายริ้บบิ้นสีแดงเป็นหลักลักษณะกล่องนั้นเป็นสีขาวจะตัดกับสีแดง
ตัวบรรจุภัณฑ์ตัวที่2
เป็นลักษณะสี่หลี่ยมจตุรัสด้านเท่ามีลักษณะสีดำแล้วเอาริ้บบิ้นสีแดงเป็นกราฟฟิกโดยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 2 แบบนี้มรเทคนิคคือการสอดกระดาษโดยใช้ความหนืดของกระดาษาเป็นตัวยืดแล้วมีกาวติดแค่ด้านเดียว
แบบร่าง Pattern ของร้าน
แบบที่1

แบบ Pattern ของร้าน
แบบที่2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น