วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนวิชาการออกแบบกราฟฟิกลงบรรจุภัณฑ์

การออกแบบนามบัตร
การออกแบบนามบัตรนี้ทำมาเพื่อเป็นการแนะนำตัวเองให้กับกลุ่มที่เราจะเข้่าไปศึกษาพัฒนาและออกแบบให้กับผู้ผลิตรายย่ิอยในแขวง จันทรเกษม ซอยเสือใหญ่
โดยการออกแบบนามบัตรนั้นจะเป็นเน้นไปที่สีโทนบานเย็นเพราะสีบานเย็นนั้นเป็นสีประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ของเราเองแล้วตัวพื้นหลังหรือแบล็คกราวนั้นจะเป็นรูปกล่องวางเรียงกันโดยเป็นการนำเสนอเพราะว่าเราได้เรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ แล้วทำให้ผู้ผลิตรายย่อยที่เราพูดคุยนั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างเพราะเราสามารถออกแบบได้โดยตรง
เพราะเป็นวิชาที่เรียนอยู่ปัจจุบันนั้นเอง
นามบัตรของเรานั้นจะมีขนาด 9 x 5.5 ซม. เป็นขนานมาตราฐานของนามบัตรทั่วไปสามารถเก็บได้ง่ายไม่เล็กจนเกินไปทำแล้วมีสีสันที่น่ามองเพราะเป็นสีบานเย็นสบายตาเพราะเป็นการโปรโมทสีของคณะเราเองนั้นเองโดยพิมพ์ด้วยกระดาษแข็งจัดพิมพ์มาประมาน 10 ใบโดยมีขนาดเท่าๆกันเพื่อเก็บได้สะดวก